Haberler
5 Temmuz, 2018

Medyum Beşiktaş

Günümüzde bazı zümreler tarafından tehlikeli bulunan fakat geçmişten beri tıbbın ve bilimin halledemediği sorunlarda kişilere destek gösteren ve yardımcı olan kişilerdir. Medyum ruhlar alemi ile iletişime geçebilme yeteneğine sahip kişilere denir.  Medyumlar çeşitli spritüalist yöntemlerle, kişinin geleceğini ön görebilmekte ve etkileşimde olduğu ruhlar sayesinde kişinin geleceği hakkında kesin bilgilere erişebilmektedir. Bu bilgileri kişinin isteği doğrultusunda kişilere aktarıp, ruhlar ve ölümlü varlıklar arasında etkileşimi gerçekleştirmektedir.

Medyum Hakkında Bilgiler

Medyumlar ruhlar ve ölümlüler arasındaki iletişimi sağlayan bir aracıdır. Bu aracılık yeteneğini insanların iyiliğine kullanmakla yükümlüdür. Günümüzde bilim ve tıp tarafından yok sayılan medyumların, daha tıbbın ve bilimin gelişmediği hastalıkların kol gezdiği o karanlık dönemlerde insanlara faydaları dokunmuştur. Bu faydalara rağmen pek çok medyum karanlık çağ dönemlerinde cadı nitelendirilmesiyle yakılmıştır. Medyumların sahip oldukları güç ve yeteneklerden korkan kişiler Orta Çağ’da bu yeteneklere sahip insanları tehdit edip isteklerini yapmamaları doğrultusunda halkı kışkırtarak medyumların ölmesine sebep olmuştur. O dönemlerden bu yana medyumlara; cadı ve dolandırıcı gibi asılsız yakıştırmalar yapılmaktadır.

Beşiktaş’ta Kendini Kanıtlamış Medyum

Medyum Anna gibi insanlığın iyiliğini düşünen medyumların insanlığa katkıları yok sayılmakta ve bilimsel yollarla açıklanamayan yetenekleri halen günümüzde de bazı insanları korkutmaktadır. Bu yüzden geçmişte medyumlara yapılan karalama günümüzde de aynen devam etmektedir. Oysa ki medyumlar arasında yeteneklerini bilinçli ve insanların faydalarına kullanan Medyum Anna gibi kişiler vardır ve medyum Beşiktaş denildiğinde akla gelen ilk kişidir. Sahip oldukları alanda yeteneklerini kanıtlayan ve kötüye kullanmayan kişilerin varlığı yok sayılmamalıdır. Bilim, ilim ve tıbbın yanı sıra medyumluk da halka faydalı bir alandır ve bu alandan faydalanmak için medyum Beşiktaş denildiğinde akla gelen Medyum Anna hocadan yardım almak gerekir. Bu alanın gelişmesi engellenilmemelidir. Medyum Anna gibi gerçek medyumlar tıp tarafından çaresi yok sayılan hastalık ve musibetlerle uğraşıp kendi hayatlarını dahi insanlara yardımcı olabilmek adına tehlikeye atabilirler.